Sterk in toezicht

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De privacywetgeving verplicht sommige organisaties om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG, in het Engels DPO) aan te stellen. Dit is een interne toezichthouder die de privacy compliance binnen jouw organisatie monitort. Het kan zijn dat jouw organisatie een FG nodig heeft. Je kunt iemand in dienst nemen, maar ook kiezen voor een externe professional. Dat kan een lastige keuze zijn, zeker als je niet weet welke afwegingen je moet maken.

Rol van de FG

Belangrijk is dat de FG onafhankelijk moet zijn. De FG mag geen belangenconflict hebben. Dit kan spelen wanneer deze persoon daarnaast ook een functie heeft waarmee hij of zij invloed kan uitoefenen op beslissingen over gegevensverwerkingen.  Ook moet de FG over expert knowledge van de privacywetgeving beschikken. En begrijpen waar jij als organisatie tegenaan loopt.  Het is vooraf lastig in te schatten hoe de rol binnen jouw organisatie ingevuld moet worden.  Het liefst wil je dit aanpassen naar behoefte.

Inzet naar behoefte

De DPO as a service van Priviance biedt uitkomst. Wij helpen jou een inschatting te maken van de benodigde FG-inzet.  Op basis daarvan kijken we samen hoe we daar invulling aan geven. Dat kan op regelmatige basis zijn, of gedeeltelijk op incidentniveau. Als het maar past bij de behoefte van jouw organisatie.

Priviance helpt

De ervaren specialisten van Priviance houden toezicht op naleving van de wetgeving. We beoordelen en melden datalekken, zorgen voor kennisoverdracht binnen de organisatie en zijn nauw betrokken bij processen met bepaalde privacyrisico’s. Ook zijn we intern en extern het aanspreekpunt als het gaat om gegevensbescherming.

Wij brengen jou:

  • Ruime kennis van de privacywetgeving
  • Korte lijnen en persoonlijke aandacht
  • Gericht advies waarbij verschillende belangen zijn afgewogen

Heeft jouw organisatie een FG nodig? Wij helpen jou om de FG-functie passend in te vullen. Zo maken we jouw organisatie samen sterker in privacy.

Meer weten?

Ben je benieuwd of Priviance wat voor jou kan betekenen? Laat dan jouw gegevens achter. Wij nemen contact met je op.

Liever bellen? Dat kan ook. We zijn dagelijks bereikbaar op:
06 – 538 722 44